Trung học

Thúc đẩy học sinh phát triển cá nhân và học thuật Học sinh của chúng tôi theo học trong Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC) từ Lớp 1 đến Lớp 5 . Khung chương trình IPC thực hiện Chương trình giảng dạy quốc gia từ Anh và xứ Wales đặt ra các tiêu chuẩn cao cho tiếng Anh ..

Chương trình Quốc tế hướng đến bằng cấp có giá trị và được công nhận toàn cầu

 

Lớp 6-8

Chương trình giảng dạy trung học cơ sở  Cambridge là một chương trình học thuật nghiêm ngặt được thiết kế xoay quanh những nhu cầu quan trọng của não bộ của trẻ vị thành niên.Chương trình của chúng tôi có trọng tâm tổng thể và đặc biệt chú ý đến sự phát triển cá nhân của học sinh cùng các giá trị của tư duy quốc tế. 

Chương trình Trung học Cơ sở Cambridge cung cấp các môn học bằng tiếng Anh, bao gồm: toán học, khoa học, tiếng Anh, nhân văn, nghệ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất, STEM và Tin học Văn học, giáo dục công dân, lịch sử và địa lý Việt Nam được giảng dạy như một phần của chương trình bằng tiếng Việt.

LIÊN KẾT ĐẾN TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Lớp 6   |   Lớp 7  |    Lớp 8

 

Lớp 9 & 10

Học sinh Lớp 9 và Lớp 10 học chương trình Trung học Phổ Thông Anh quốc (Cambridge IGCSE)  kèm theo chương trình giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Để thực hiện triết lý giáo dục toàn diện của mình, TH School cung cấp khóa học IGCSE trong các môn học chính bao gồm toán học, khoa học, Kinh doanh, tiếng Anh và các môn học phát triển kỹ năng như nghệ thuật, âm nhạc, STEM và Giáo dục Thể chất. Các môn học giảng dạy bằng tiếng Việt dành cho học sinh Việt Nam tập trung vào môn văn học Việt Nam, lịch sử Việt Nam,  địa lý Việt Nam, giáo dục công dân. Học sinh nước ngoài học môn việt Nam học trong môn Tiếng Việt và môn Văn hóa Việt Nam. 

LIÊN KẾT ĐẾN TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Lớp 9   |   Lớp 10

 

 

Lớp 11 & 12

Học sinh TH School chuẩn bị cho kỳ thi Quốc tế A-Level ở lớp 11 và 12. Học sinh được học các môn bắt buộc bao gồm: Tiếng Anh, Việt Nam học, Thể dục, Tư vấn đại học, STEM, Mỹ thuật, Âm nhạc, cùng ba đến bốn môn học AS ở Lớp 11 để tiếp tục học lên Lớp 12.

Các môn học A-Level được giảng dạy bao gồm: Sinh học, Hóa học, Vật lý, Toán học, Du lịch và Lữ hành, Lịch sử, Truyền thông và Thiết kế, Quan điểm Toàn cầu, Tâm lý học, Xã hội học và Kinh doanh.

LIÊN KẾT ĐẾN TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Lớp 11   |   Lớp 12

 

Hồ sơ Trung học Phổ thông (Cơ sở Chùa Bộc - Hòa Lạc - Vinh)

Sổ tay chương trình học

Tìm thêm thông tin chi tiết về chính sách và chương trình giảng dạy Trung học trong các tài liệu được liên kết bên dưới: