Thông điệp từ Nhà sáng lập

Thông Điệp Từ Nhà Sáng Lập

Trước yêu cầu về nâng cao tính cạnh tranh nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hoá, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế." Mặc dù đất nước đang trên đà phát triển và sự quan tâm, đầu tư của phụ huynh ngày càng cao với mong muốn con em được thụ hưởng các cơ hội giáo dục tốt hơn, cấp độ học sinh hội nhập quốc tế còn nhiều bất cập do chương trình giảng dạy chưa phù hợp với chuẩn thế giới.

Trên thực tế, một số trường đã vận hành theo mô hình quốc tế nhưng còn riêng rẽ từng cấp hoặc tuy liên cấp nhưng vẫn hạn chế bởi Nghị định 73/2012/NĐ-CP về yêu cầu đối với chủ đầu tư (bắt buộc là cá nhân/ tổ chức nước ngoài) và tỉ lệ học sinh Việt Nam được tiếp nhận không quá 10% - 20% tùy cấp. Bên cạnh đó, chúng ta chưa có một mô hình giáo dục toàn diện cả về thể lực và trí lực khi vai trò dinh dưỡng học đường và rèn luyện thể chất vẫn còn bị xem nhẹ; do đó, chưa mang lại những chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Để đóng góp hoàn chỉnh cho công cuộc cải cách giáo dục, tôi muốn đưa ra một bức tranh giáo dục mới: Đó là phát triển song hành thể lực và trí lực dựa trên những chuẩn mực quốc tế, xác định lộ trình giáo dục từ 2 tuổi ngay khi rời dòng sữa của người mẹ. Theo tôi, giáo dục tốt nhất là sự kết hợp những thay đổi căn bản cách dạy cách học với cách nhìn mới về nâng cao thể chất, tức là phải đưa hoạt động giáo dục thể chất và dinh dưỡng học đường vào trường học, ngay ở lứa tuổi mầm non.

Học sinh phải đạt được những giá trị đích thực của cuộc sống, mang lại hạnh phúc cho bản thân các em và đóng góp tốt nhất cho cộng đồng bằng cách phát huy tối đa khả năng tự nhiên của các em thông qua một chương trình giáo dục khoa học nhất.

Chính vì thế, để có hiệu quả trong công tác giáo dục, chúng tôi phải xây dựng tầm nhìn định hướng, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của ngôi trường và tôi xem đây là sự đóng góp ý nghĩa nhất của TH School. Muốn làm được điều đó như một cuộc cách mạng của giáo dục, chúng ta phải thật sự vào cuộc, phải xây dựng sự nhận thức đầy đủ của toàn xã hội, đặc biệt là người mẹ khi đưa con đến trường và các thầy cô trực tiếp dạy dỗ các em ở độ tuổi này.

TH School có toàn bộ đội ngũ giáo viên luôn thấm nhuần tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Trường; để dốc tâm huyết truyền đạt
tri thức và hết lòng yêu thương, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với từng học sinh.

Chúng ta hãy xây dựng TH School bằng trái tim và tấm lòng người mẹ, bằng sự truyền thụ nền giáo dục tiên tiến của thế giới và tinh hoa
Việt Nam học. Chương trình dạy học chuẩn quốc tế với chương trình Việt Nam học (Ngôn ngữ, Lịch sử, Địa lý Việt Nam) được thu gọn một cách khoa học nhất cùng hoạt động giáo dục thể chất và chế độ dinh dưỡng học đường được nghiên cứu bài bản, phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam theo từng độ tuổi. vốn đã thành công tại hàng ngàn trường học trên toàn cầu cộng với ba môn Văn, Sử, Địa được thu gọn một cách khoa học nhất.

Và với tầm nhìn đó, tôi muốn nhắn gửi đến các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo: Nhất định trong một ngày không xa, một nguồn nhân lực vàng sẽ trưởng thành từ mái trường TH School. Hãy tin và yêu trên con đường mình đã chọn, nhất định chúng ta sẽ thành công

Madame Thái Hương
Founder