1. Khởi công xây dựng dự án trường TH SCHOOL

  2. Lễ đón những học sinh đầu tiên

  3. Lễ khai giảng đầu tiên của TH School

  4. Lễ khánh thành TH Shool Chùa Bộc

  5. Lễ tốt nghiệp học sinh khóa 1

  6. Lễ Khánh thành và Khai giảng TH School Hòa Lạc

  7. Lễ Khai giảng TH School Vinh

  8. Cơ sở Chùa Bộc đạt chứng chỉ WASC