Ngày 15/1/2016

Khởi công xây dựng dự án trường TH SCHOOL

Ngày 5/9/2016

Hệ thống trường TH School tổ chức Lễ Khai giảng năm học đầu tiên tại cơ sở Chùa Bộc (số 4-6 Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP Hà Nội)

Ngày 15/2/2017

Tập đoàn TH chính thức tổ chức khánh thành Trường TH School tại địa chỉ số 4-6 phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Ngày 21/6/2018

21 học sinh lớp 12 khóa 1 của trường TH School - Cơ Sở Chùa Bộc đã chính thức tốt nghiệp.

Ngày 5/9/2018

Hệ thống trường TH School tổ chức Lễ Khai giảng - khánh thành cơ sở thứ hai - Cơ sở Hòa Lạc (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội)

Ngày 01/05/2021

15 học sinh lớp 12 của trường TH School Hòa Lạc đã chính thức tốt nghiệp. Đây là lứa học sinh khóa 4 của hệ thống TH SCHOOL đồng thời cũng là khóa tốt nghiệp đầu tiên của cơ sở Hòa Lạc

Ngày 5/9/2022

Hệ thống trường TH School tổ chức Lễ Khai giảng - khánh thành cơ sở thứ ba - Cơ Sở Vinh (TP Vinh, Tỉnh Nghệ An)

15/1/2016
5/9/2016
15/2/2017
21/6/2018
5/9/2018
01/05/2021
5/9/2022