Học bổng

Các chương trình học bổng năm học 2024-2025

  • HỌC BỔNG VÌ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
  • HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU VĂN HÓA VIỆT NAM
  • HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TƯƠNG LAI

 

 

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

  • Chùa Bộc: Học sinh từ lớp 5 - lớp 11 (2007 - 2013).
  • Hòa Lạc và Vinh: Học sinh từ lớp 8 - lớp 11 (2007 - 2010).

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Các suất học bổng có giá trị từ 10% đến 70% học phí các năm học.

Học bổng sẽ không áp dụng đối với chi phí dịch vụ xe bus và nội trú.

Học bổng sẽ được xem xét gia hạn hàng năm.

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

• Hồ sơ kết quả học tập của các năm học trước.
• Kết quả các bài kiểm tra đánh giá năng lực tư duy, bài viết luận và phỏng vấn với Hiệu trưởng nhà trường.
• Học sinh có bằng cấp, chứng chỉ quốc tế khác như: IELTS, TOEFL IBT, SAT, v.v… sẽ là lợi thế.
• Thí sinh sẽ chuẩn bị một Video trình bày về một dự án về một trong các chủ đề em yêu thích như kinh doanh/ khoa học/ nghệ thuật/ thể thao/ các hoạt động xã hội v.v. thể hiện được kiến thức, khả năng hùng biện, phân tích, tư duy phản biện và sức lan tỏa của dự án đến cộng đồng xung quanh.
Thời lượng: 3 - 5 phút
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 

TIÊU CHÍ DUY TRÌ HỌC BỔNG: 

• Sự xuất sắc trong học tập và các hoạt động.
• Tham gia tích cực vào các cuộc thi trong nước và quốc tế dành cho học sinh trung học phổ thông.
• Tinh thần trách nhiệm và tôn trọng.
• Tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường.
• Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt.
• Học sinh nhận học bổng sẽ hoàn thành ít nhất 1 dự án liên quan đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hoạt động từ thiện do nhà trường yêu cầu (dự án phù hợp với độ tuổi của từng nhóm học sinh).
 

 

 

 

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Học sinh có quốc tịch nước ngoài nhập học từ lớp 1 đến 12 năm học 2024 - 2025 tại cơ sở TH School Chùa Bộc, TH School Hòa Lạc và TH School Vinh.

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Các suất học bổng có giá trị từ 10% đến 30% học phí cho 3 năm học đầu tiên.

Học bổng sẽ không áp dụng đối với chi phí dịch vụ xe bus và nội trú.

Sau 3 năm học đầu tiên, học bổng sẽ được xem xét gia hạn cho 3 năm kế tiếp.

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

• Hồ sơ kết quả học tập của các năm học trước.
• Kết quả các bài kiểm tra đánh giá năng lực tư duy, bài viết luận và phỏng vấn với Hiệu trưởng nhà trường.
• Học sinh có bằng cấp, chứng chỉ quốc tế khác như: IELTS, TOEFL IBT, SAT, v.v… sẽ là lợi thế.
• Thí sinh sẽ chuẩn bị một Video trình bày về một trong các chủ đề liên quan đến văn hóa, lối sống, ẩm thực, du lịch v.v. của Việt Nam mà em yêu thích. Trong đó thể hiện được kiến thức, khả năng hùng biện, phân tích, tư duy phản biện và sức lan tỏa đến cộng đồng xung quanh.
Thời lượng: 3 - 5 phút
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

TIÊU CHÍ DUY TRÌ HỌC BỔNG: 

• Sự xuất sắc trong học tập và các hoạt động.
• Tham gia tích cực vào các cuộc thi trong nước và quốc tế dành cho học sinh trung học phổ thông.
• Tinh thần trách nhiệm và tôn trọng.
• Tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường.
• Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt.
• Học sinh nhận học bổng sẽ hoàn thành ít nhất 1 dự án liên quan đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hoạt động từ thiện do nhà trường yêu cầu (dự án phù hợp với độ tuổi của từng nhóm học sinh).
 

 

 

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Áp dụng cho học sinh mới ở tất cả các quốc tịch nhập học vào lớp 1 năm học 2024 - 2025 tại cơ sở TH School Chùa Bộc.

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Các suất học bổng có giá trị từ 10% đến 30% học phí tất cả các năm học.

Học bổng sẽ không áp dụng đối với chi phí dịch vụ xe bus.

Học bổng sẽ được xem xét gia hạn hàng năm.

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

• Kết quả bài phỏng vấn bằng Tiếng Anh với Hiệu trưởng nhà trường.
• Kết quả học tập của các năm học trước
• Thí sinh sẽ chuẩn bị một Video trình bày về một sở thích/ thói quen tốt của em và cách em lan tỏa niềm vui/ lợi ích của thói quen sở thích này cho mọi người xung quanh. Vai trò của bố mẹ trong việc cùng em xây dựng thói quen/ sở thích đó như thế nào? 
Thời lượng: 3 phút
Ngôn ngữ: Tiếng Anh 
 

TIÊU CHÍ DUY TRÌ HỌC BỔNG: 

• Sự xuất sắc trong học tập và các hoạt động.
• Tham gia tích cực vào các cuộc thi trong nước và quốc tế dành cho học sinh trung học phổ thông.
• Tinh thần trách nhiệm và tôn trọng.
• Tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường.
• Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt.
• Học sinh nhận học bổng sẽ hoàn thành ít nhất 1 dự án liên quan đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hoạt động từ thiện do nhà trường yêu cầu (dự án phù hợp với độ tuổi của từng nhóm học sinh).