Tiểu học

Tại Trường Tiểu học TH, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng, thu hút và đặt ra thử thách cho tất cả các học sinh, giúp các em phát triển về mặt cá nhân cũng như học thuật để có thể thành công ở bất cứ nơi đâu trong tương lai.

KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI HỌC PHÁT TRIỂN HỌC THUẬT VÀ BẢN THÂN

Tại Trường Tiểu học TH School, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng, thu hút và thử thách tất cả các học viên nhỏ tuổi của chúng tôi để các em phát triển về mặt cá nhân cũng như học tập và có thể thành công ở bất cứ nơi nào trong tương lai.

Chương trình Giáo dục Tiểu học Quốc tế (IPC) của nhà trường đảm bảo việc học tập nghiêm túc thông qua các chủ đề toàn cầu đầy thú vị và phù hợp. Chương trình sử dụng các nghiên cứu mới để trẻ em học tập tốt nhất và chúng tôi điều chỉnh trải nghiệm học tập để giúp học sinh hiểu sâu hơn về văn hóa và bản sắc của đất nước mình, đồng thời phát triển nhận thức về quan điểm quốc tế cao hơn.

Các học sinh của chúng tôi từ Lớp 1 đến Lớp 5 bên cạnh việc học Chương trình Tiểu học Quốc tế, các em sẽ được hưởng lợi từ Chương trình Tiểu học Quốc gia Anh nổi tiếng trên toàn thế giới với các tiêu chuẩn cao về khả năng thông thạo tiếng Anh và Toán học. Chương trình được thiết kế để phù hợp với nhu cầu của học sinh và giáo viên, đáp ứng yêu cầu giáo dục mang tính cá nhân hóa cho từng học sinh.

Chúng tôi liên kết môn Văn và Toán với các chủ đề IPC (nếu có thể) để học sinh có thể tạo ra các kết nối có ý nghĩa giữa các môn học làm cho việc học trở nên sâu hơn.

Một ưu tiên đặc biệt trong Chương trình giảng dạy của chúng tôi là phát triển sự hiểu biết của học sinh về lối sống lành mạnh. Học sinh sẽ được học về việc đưa ra những lựa chọn lành mạnh để phát triển sự hiểu biết về cách chăm sóc bản thân và những người xung quanh, tầm quan trọng của hoạt động thể chất và đưa ra những lựa chọn thực phẩm lành mạnh.

 

Yvette Jeffrey

Hiệu trưởng Khối Mầm non & Tiểu học

Học thông qua các chủ đề toàn cầu

Chúng tôi liên kết môn Văn và Toán với các chủ đề IPC để học sinh có thể liên tưởng đến các kết nối có ý nghĩa giữa các môn học

 

 

Phương pháp tiếp cận cho học sinh tiểu học Tải về Lớp 3 Tải về
Phương pháp tiếp cận học tập (Tiếng Anh) Chương trình Tiểu học quốc tế, Lớp 3
Phương pháp tiếp cận học tập (Tiếng Hàn) Môn Tập đọc và viết lớp 3
Phương pháp tiếp cận học tập (Tiếng Việt) Môn Toán lớp 3
Lớp 1   Sổ tay học sinh lớp 3 (Tiếng Anh - Tiếng Hàn)
Chương trình Tiểu học quốc tế, Lớp 1 Sổ tay học sinh lớp 3 (Tiếng Anh - Tiếng Việt)
Môn Tập đọc và viết lớp 1 Lớp 4  
Môn Toán lớp 1 Chương trình Tiểu học quốc tế, Lớp 4
Sổ tay học sinh lớp 1 (Tiếng Anh - Tiếng Hàn) Môn Tập đọc và viết lớp 4
Sổ tay học sinh lớp 1 (Tiếng Anh - Tiếng Việt) Môn Toán lớp 4
Lớp 2   Sổ tay học sinh lớp 4 (Tiếng Anh - Tiếng Hàn)
Chương trình Tiểu học quốc tế, Lớp 2 Sổ tay học sinh lớp 4 (Tiếng Anh - Tiếng Việt)
Môn Tập đọc và viết lớp 2 Lớp 5

 

Môn Toán lớp 2 Chương trình Tiểu học quốc tế, Lớp 5
Sổ tay học sinh lớp 2 (Tiếng Anh - Tiếng Hàn) Môn Tập đọc và viết lớp 5
Sổ tay học sinh lớp 2 (Tiếng Anh - Tiếng Việt) Môn Toán lớp 5
    Sổ tay học sinh lớp 5 (Tiếng Anh - Tiếng Hàn)
    Sổ tay học sinh lớp 5 (Tiếng Anh - Tiếng Việt)
    Sổ tay phụ huynh và học sinh khối mầm non và tiểu học

 

Tìm thêm thông tin chi tiết về các chính sách dành cho Trường Mẫu giáo và Trường Tiểu học trong các tài liệu được liên kết dưới đây:

Sổ tay Phụ huynh & học sinh khối Mầm non & Tiểu học

Chính sách chống bắt nạt khối Mầm non & Tiểu học