Học phí

Học phí năm học 2023-2024

 

 • Học phí cơ sở Chùa Bộc và Hòa Lạc
 • Học phí cơ sở Vinh - Nghệ An

Học phí trọn gói bao gồm; 

Đồng phục; Các hoạt động ngoại khóa: thể thao, câu lạc bộ, các hoạt động sau giờ học; Tất cả các hoạt động giảng dạy bao gồm lớp hỗ trợ tiếng Anh (EAL); Các chuyến đi dã ngoại; Sách giáo khoa, sách thư viện và tài liệu học tập; Lệ phí kiểm tra; Tư vấn đại học; Các bữa ăn: bữa sáng, bữa trưa và bữa phụ; Phí phát triển xây dựng trường; Kiểm tra sức khoẻ hàng năm; Bảo hiểm y tế học sinh.

 

A. GIẢM TRỪ ĐÓNG HỌC PHÍ SỚM

Đóng học phí nguyên năm sớm cho năm học 2023/2024 sẽ được ưu đãi theo các mức sau:

B. NHẬP HỌC TRONG NĂM

Nhà trường chấp nhận những trường hợp học sinh nhập học trong năm, tùy thuộc vào sĩ số của mỗi lớp. Khi học sinh nhập học trong năm, học phí được tính như sau:

Chính sách học phí

Học phí trên bao gồm trọn gói tất cả các chi phí sau:

 • Học phí
 • Đồng phục
 • Các hoạt động ngoại khóa
 • Tiếng Anh tăng cường
 • Các chuyến đi dã ngoại
 • Giáo trình, tài liệu và học cụ
 • Lệ phí các kỳ thi
 • Tư vấn tuyển sinh đại học
 • Các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn nhẹ
 • Phí xây dựng trường
 • Kiểm tra sức khỏe tổng quát hàng năm
 • Bảo hiểm y tế học đường

- Học phí chưa bao gồm phí dịch vụ xe buýt và phí dịch vụ nội trú

- Phí xe buýt: 24,000,000 VNĐ/ năm

- Phí nội trú: 65,000.000 VNĐ/ Năm

Khi nộp đơn đăng ký, Phụ huynh đóng phí đăng ký tuyển sinh 2,000,000 VNĐ. Nếu học sinh được chấp nhận vào học tại TH School, khoản tiền này sẽ được hoàn trả thông qua việc giảm trừ tương ứng tại kỳ đóng tiền học đầu tiên.

Sau khi nhận được Thư mời nhập học, Phụ huynh đóng phí Nhập học không hoàn lại 20,000,000 đồng để xác nhận nhập học cho con. Phụ huynh chỉ đóng khoản phí này 1 lần duy nhất cho toàn bộ thời gian con học tại trường.

Phụ hynh cần đóng khoản phí đảm bảo 15,000,000 đồng trước khi học sinh bắt đầu học tại trường. Khoản tiền đảm bảo này sẽ được hoàn trả khi học sinh tốt nghiệp chương trình học của nhà trường hoặc khi phụ huynh thông báo đến trường bằng văn bản về việc thôi học của học sinh trước 60 ngày tính đến ngày học cuối cùng của học sinh tại trường

Phụ huynh phải thanh toán tất cả các khoản học phí thích hợp trước khi học sinh nhập học. Phụ huynh có trách nhiệm cho tất cả các khoản thanh toán. Các khoản thanh toán không thể được ủy thác cho bên thứ hai. TH School sẽ xuất tất cả các hóa đơn bằng VNĐ. Tất cả học phí phải được thanh toán bằng VNĐ. Ngoại tệ có thể được chấp nhận đối với phí thanh toán từ các nguồn nước ngoài. Đối với các khoản thanh toán tại nước ngoài, phí sẽ tính theo tỷ giá hiện hành do Vietcombank công bố tại thời điểm thanh toán.

Phụ huynh phải thanh toán học phí trước khi vào học. Khi học sinh nhập học, phụ huynh có thể chọn một trong hai phương thức sau đây:

Học phí nguyên năm
Học phí nguyên năm được giảm trừ theo điều [A] Giảm trừ đóng học phí sớm.

Học phí theo kỳ:
Học phí theo kỳ phải được đóng trước thời hạn xác định sau

 Học kỳ 1: 30/7 |   Học kỳ 2: 10/12 | Học kỳ 3: 15/3 

Quý phụ huynh có thể thanh toán các khoản phí bằng cách Chuyển khoản qua Ngân hàng; thanh toán bằng thẻ tín dụng tại Quầy lễ tân của nhà trường hoặc thanh toán online tại đây.

Tất cả các khoản phí liên quan đến việc nhập học tại TH School phải được hoàn thành trước khi học sinh bắt đầu học tại Trường. Việc thanh toán phí muộn sẽ làm chậm trễ việc nhập học của học sinh; Phụ huynh phải chịu thêm phí nộp muộn tương đương 2% mỗi tháng cho khoản nộp muộn. Nhà trường có quyền rút học bổng hoặc khoản hỗ trợ học phí đã cấp cho học sinh như trong Thư mời nhập học và chấm dứt việc đăng ký nhập học của học sinh tại TH School.

Trường hợp phụ huynh không thanh toán học phí sau thời hạn 05 ngày làm việc, nhà trường có quyền từ chối học sinh học tại trường và giữ lại khoản phí đảm bảo và học bạ.

Nếu gia đình có hơn một con học tại trường cùng lúc, con thứ hai nhập học sẽ giảm 5% học phí và giảm 10% học phí cho con thứ ba trở lên.

Nhà trường chấp nhận những trường hợp học sinh nhập học trong năm, tùy thuộc vào sĩ số của mỗi lớp. Khi học sinh nhập học trong năm, học phí được tính như sau:

* Nhập học vào Kỳ 2: 55% học phí nguyên năm

* Nhập học vào Kỳ 3: 30% học phí nguyên năm

TH School không áp dụng chính sách miễn phí hoặc giảm trừ học phí khi học sinh nghỉ học trong thời gian ngắn dưới 30 ngày. Trong mọi trường hợp học sinh vắng mặt, cần có phê duyệt bằng văn bản của Nhà trường.

Nhà trường không khuyến khích học sinh nghỉ học nhiều hơn 15 ngày học trên lớp hoặc trực tuyến; tuy nhiên, Nhà trường hiểu rằng sẽ có các trường hợp đặc biệt chẳng hạn như vấn đề về sức khỏe của học sinh dẫn đến việc phải xin nghỉ học dài ngày. Gia đình học sinh sẽ cần nộp đơn xin nghỉ học bằng văn bản và kèm theo các chứng từ về y tế để nhà trường cân nhắc việc cho phép học sinh nghỉ học dài ngày. Nhà trường mong muốn các học sinh đi học liên tục để đảm bảo các em sẽ theo sát chương trình học và đảm bảo kết quả học tập của mình tại trường

Phụ huynh có trách nhiệm thông báo với nhà trường tối thiểu 60 ngày trước ngày học cuối cùng của học sinh tại trường. Chính sách Hoàn học phí chỉ được áp dụng khi phụ huynh báo trước 60 ngày theo quy định và Học phí nguyên năm đã được đóng đầy đủ. Nhà Trường sẽ hoàn trả theo tỷ lệ phần trăm của Học phí nguyên năm đã nộp và căn cứ vào ngày học cuối cùng của học sinh tại trường.

Trong học kỳ I: Hoàn trả 50% Trong học kỳ II: Hoàn trả 20% Trong học kỳ III: Không hoàn trả

Các trường hợp đóng học phí theo kỳ, khi học sinh xin nghỉ học, nhà trường sẽ không hoàn trả lại học phí.

Kết quả học tập và hồ sơ cá nhân của học sinh sẽ chưa được hoàn trả cho gia đình nếu học sinh ngừng học mà vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà trường. Phí thanh toán bằng thẻ tín dụng (nếu có) sẽ được khấu trừ trước khi hoàn trả.

Chính sách học phí này thay thế cho các chính sách học phí đã ban hành trước đó. Nhà trường có quyền điều chỉnh Học phí và các Điều khoản liên quan đến học phí theo từng thời điểm. Trong trường hợp phải dạy học trực tuyến vì lí do bất khả kháng, nhà trường sẽ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần học phí mà phụ huynh đã đóng.

Trong trường hợp học sinh nhận được nhiều hơn một chương trình học bổng/ hỗ trợ tài chính/ khuyến học. học sinh chỉ được nhận chương trình có giá trị cao nhất.

Đối với các học sinh nhận học bổng. Nếu giá trị học bổng cao hơn 30% học phí, gia đình học sinh sẽ đóng góp thêm 20 triệu đồng mỗi năm để đóng góp cùng nhà trường chi trả các chi phí phát sinh như các bữa ăn, đồng phục, các hoạt động ngoại khóa, tham quan dã ngoại, tiếng Anh tăng cường, giáo trình, học liệu, lệ phí thi, kiểm tra sức khỏe, bảo hiểm y tế.

 

 

Học phí trọn gói bao gồm; 

Học phí; Các hoạt động ngoại khóa; Tiếng Anh tăng cường; Giáo trình, tài liệu và học cụ; Tư vấn tuyển sinh đại học; Phí xây dựng trường; Đồng phục; Bảo hiểm y tế; Lệ phí thi IGCSE và A –Levels; Phí khám sức khỏe

 

 
 

Chính sách học phí

Học phí trên bao gồm trọn gói tất cả các chi phí sau:

 • Học phí
 • Các hoạt động ngoại khóa
 • Tiếng Anh tăng cường
 • Giáo trình, tài liệu và học cụ
 • Lệ phí các kỳ thi
 • Tư vấn tuyển sinh đại học
 • Các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn nhẹ
 • Phí xây dựng trường
 • Kiểm tra sức khỏe tổng quát hàng năm
 • Bảo hiểm y tế học đường

- Học phí chưa bao gồm: Dịch vụ xe bus đưa đón họ và Ăn trưa và ăn nhẹ

Khi nộp đơn đăng ký, Phụ huynh đóng phí đăng ký tuyển sinh 1,000,000 VND. Phí đăng kí tuyển sinh là khoản phí hành chính đối với mỗi hồ sơ nhập học.

Sau khi nhận được Thư mời nhập học, Phụ huynh đóng phí Nhập học không hoàn lại 8,000,000 đồng để xác nhận nhập học cho con. Phụ huynh chỉ đóng khoản phí này 1 lần duy nhất cho toàn bộ thời gian con học tại trường.

Phụ hynh cần đóng khoản phí đặt cọc 6,000,000 đồng trước khi học sinh bắt đầu học tại trường. Khoản tiền đăt cọc này sẽ được hoàn trả khi học sinh tốt nghiệp chương trình học của nhà trường hoặc khi phụ huynh thông báo đến trường bằng văn bản về việc thôi học của học sinh trước 60 ngày tính đến ngày học cuối cùng của học sinh tại trường

Phụ huynh phải thanh toán học phí trước khi vào học. Khi học sinh nhập học, phụ huynh có thể chọn một trong hai phương thức sau đây:

Học phí nguyên năm
Đóng trước ngày 31/7

Học phí theo đợt:

Học phí theo đợt phải được đóng trước thời hạn xác định sau:

 Đợt 1: 30/7 |   Đợt 2: 31/12

Quý phụ huynh có thể thanh toán các khoản phí bằng cách Chuyển khoản qua Ngân hàng; thanh toán bằng thẻ tín dụng tại Quầy lễ tân của nhà trường hoặc thanh toán online tại đây. 

Tất cả các khoản phí liên quan đến việc nhập học tại TH School phải được hoàn thành trước khi học sinh bắt đầu học tại Trường. Việc thanh toán phí muộn sẽ làm chậm trễ việc nhập học của học sinh; Nhà trường có quyền rút học bổng đã cấp cho học sinh như trong Thư mời nhập học và chấm dứt việc đăng ký nhập học của học sinh tại TH School.

Trường hợp phụ huynh không thanh toán học phí sau thời hạn 05 ngày làm việc, nhà trường có quyền từ chối học sinh học tại trường và giữ lại khoản tiền đặt cọc và học bạ.

Nếu gia đình có hơn một con học tại trường cùng lúc, con thứ hai nhập học sẽ giảm 5% học phí và giảm 10% học phí cho con thứ ba trở lên.

Nhà trường chấp nhận những trường hợp học sinh nhập học vào Kỳ 2, tùy thuộc vào sĩ số của mỗi lớp. Khi học sinh nhập học vào kỳ 2, học phí được tính là 55% của học phí nguyên năm.

TH School không áp dụng chính sách miễn phí hoặc giảm trừ học phí khi học sinh nghỉ học trong thời gian ngắn dưới 30 ngày. Trong mọi trường hợp học sinh vắng mặt, cần có phê duyệt bằng văn bản của Nhà trường

Nhà trường không khuyến khích học sinh nghỉ học nhiều hơn 15 ngày học trên lớp hoặc trực tuyến; tuy nhiên, Nhà trường hiểu rằng sẽ có các trường hợp đặc biệt chẳng hạn như vấn đề về sức khỏe của học sinh dẫn đến việc phải xin nghỉ học dài ngày. Gia đình học sinh sẽ cần nộp đơn xin nghỉ học bằng văn bản và kèm theo các chứng từ về y tế để nhà trường cân nhắc việc cho phép học sinh nghỉ học dài ngày. Nhà trường mong muốn các học sinh đi học liên tục để đảm bảo các em sẽ theo sát chương trình học và đảm bảo kết quả học tập của mình tại trường

Phụ huynh có trách nhiệm thông báo với nhà trường tối thiểu 60 ngày trước ngày học cuối cùng của học sinh tại trường. Chính sách Hoàn học phí chỉ được áp dụng khi phụ huynh báo trước 60 ngày theo quy định và Học phí nguyên năm đã được đóng đầy đủ. Nhà Trường sẽ hoàn trả theo tỷ lệ phần trăm của Học phí nguyên năm đã nộp và căn cứ vào ngày học cuối cùng của học sinh tại trường.

Trong học kỳ I: Hoàn trả 50%           |  Trong học kỳ II: Không hoàn trả

Các trường hợp đóng học phí theo kỳ, khi học sinh xin nghỉ học, nhà trường sẽ không hoàn trả lại học phí.

Kết quả học tập và hồ sơ cá nhân của học sinh sẽ chưa được hoàn trả cho gia đình nếu học sinh ngừng học mà vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà trường.

Chính sách học phí này thay thế cho các chính sách học phí đã ban hành trước đó. Nhà trường có quyền điều chỉnh Học phí và các Điều khoản liên quan đến học phí theo từng thời điểm. Trong trường hợp phải dạy học trực tuyến vì lí do bất khả kháng, nhà trường sẽ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần học phí mà phụ huynh đã đóng.