OUR PEOPLE

SCHOOL LEADERSHIP

Jane Frances Ball

Jane Frances Ball

Vice Superintendent - Hoa Lac International Principal

Đặng Thị Thu Thủy

Đặng Thị Thu Thủy

Vietnamese Secondary Principal

Brett Adrian Grant

Brett Adrian Grant

Assistant Principal

Stephen West

Stephen West

Superintendent

Secondary Teachers

Alex Hanson-Stewart

Alex Hanson-Stewart

Mathematics

Christopher Duane Eckles

Christopher Duane Eckles

Mathematics

Mark Christopher Riley

Mark Christopher Riley

PE

Trịnh Thị Thảo

Trịnh Thị Thảo

Science

Matthew Phillips

Matthew Phillips

Secondary Humanities Teacher

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Vietnamese Literature

Đặng Thị Khánh

Đặng Thị Khánh

Vietnamese Geography Teacher

Robert Neil Nation

Robert Neil Nation

Secondary English & Digital Media and Design Teacher

Thomas Andrews

Thomas Andrews

Secondary English & Music Teacher

Nguyễn Lan Hương

Nguyễn Lan Hương

Vietnamese culture

Nguyễn Phi Nga

Nguyễn Phi Nga

Art

Đào Hương Tâm

Đào Hương Tâm

Mathematics Co-Teacher

Đào Thị Phương Thảo

Đào Thị Phương Thảo

Science Co-Teacher

Nguyễn Thái Hà

Nguyễn Thái Hà

Lab Technician cum Science TA

Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn

PE Co-Teacher

Simon James Aherne

Simon James Aherne

Secondary Mathematics Teacher

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Humanities Co-Teacher

Nguyễn Ngọc Chinh

Nguyễn Ngọc Chinh

English Co-Teacher

Phùng Thị Hương Lý

Phùng Thị Hương Lý

Art teaching assistant

Hoàng Thanh Thảo

Hoàng Thanh Thảo

History Teacher

Hoàng Việt Hà

Hoàng Việt Hà

Civic Education Teacher

School Secretary

Nguyễn Ngọc An

Nguyễn Ngọc An

Thư ký trường Hòa Lạc kiêm Nhân viên phụ trách Wellbeing