Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo

Jane Frances Ball

Jane Frances Ball

Hiệu trưởng khối Trung học Hòa Lạc

Đặng Thị Thu Thủy

Đặng Thị Thu Thủy

Hiệu trưởng Việt Nam khối Trung học

Brett Adrian Grant

Brett Adrian Grant

Trợ lý Hiệu trưởng

Stephen West

Stephen West

Tổng Hiệu Trưởng

Giáo viên Trung học

Alexander Hanson-Stewart

Alexander Hanson-Stewart

Giáo viên Toán học

Christopher Duane Eckles

Christopher Duane Eckles

Giáo viên Toán học

Mark Christopher Riley

Mark Christopher Riley

Giáo viên Khoa học

Trịnh Thị Thảo

Trịnh Thị Thảo

Giáo viên Khoa học

Matthew Phillips

Matthew Phillips

Giáo viên Nhân văn học Trung học

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên Văn học Việt Nam

Đặng Thị Khánh

Đặng Thị Khánh

Giáo viên Địa lý Việt Nam

Simon James Aherne

Simon James Aherne

Giáo viên Toán Trung học

Robert Neil Nation

Robert Neil Nation

Giáo viên Tiếng Anh & Truyền thông & Thiết kế Trung học

Thomas Andrews

Thomas Andrews

Giáo viên Tiếng Anh & Âm nhạc Trung học

Nguyễn Lan Hương

Nguyễn Lan Hương

Giáo viên Văn hóa Việt Nam

Nguyễn Phi Nga

Nguyễn Phi Nga

Giáo viên Mỹ Thuật

Đào Hương Tâm

Đào Hương Tâm

Giáo viên Toán

Đào Thị Phương Thảo

Đào Thị Phương Thảo

Giáo viên Khoa học

Nguyễn Thái Hà

Nguyễn Thái Hà

Kỹ thuật viên phòng Thí nghiệm kiêm Trợ giảng Khoa học

Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn

Giáo viên Thể dục

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Giáo viên Nhân văn học Trung học

Nguyễn Ngọc Chinh

Nguyễn Ngọc Chinh

Giáo viên Tiếng Anh

Hoàng Thanh Thảo

Hoàng Thanh Thảo

Giáo viên Lịch sử Việt Nam

Phùng Thị Hương Lý

Phùng Thị Hương Lý

Trợ giảng Mỹ thuật

Đội ngũ thư kí trường

Nguyễn Ngọc An

Nguyễn Ngọc An

Thư ký trường Hòa Lạc kiêm Nhân viên phụ trách Wellbeing