CỰU HỌC SINH

Yêu cầu cấp thêm Bảng điểm

Họ và tên cựu học sinh*
Ngày sinh*
Số điện thoại*
Email*
Cơ sở học*
Năm học tốt nghiệp*
Hồ sơ cần được trường cung cấp
* Xin lưu ý rằng thông tin bạn gửi sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng bởi TH School. Nếu bạn muốn liên lạc với một giáo viên về con mình, vui lòng truy cập danh bạ giáo viên của chúng tôi và gửi e-mail cho họ.