Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo

Tom Pado

Tom Pado

Hiệu trưởng

Jane Frances Ball

Jane Frances Ball

Quản lý học thuật

Giáo viên Trung học

Hồ Thị Yến Nhi

Hồ Thị Yến Nhi

Giáo viên Toán

Wian Wurz

Wian Wurz

Giáo viên Tiếng Anh

Lê Thị Ngọc Uyên

Lê Thị Ngọc Uyên

Giáo viên Khoa học

Lê Quỳnh Châu

Lê Quỳnh Châu

Giáo viên hỗ trợ

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên Tiếng Anh

Daragh Walshe

Daragh Walshe

Giáo viên Tiếng Anh/ A-level Kinh doanh

Richel Yamon Colinco

Richel Yamon Colinco

Giáo viên Khoa học

Nguyễn Thị Tú Oanh

Nguyễn Thị Tú Oanh

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

William Atsu Agbofah

William Atsu Agbofah

Giáo viên Hóa học A-Level và Khoa học

Đội ngũ thư kí trường

Hoàng Ngân Quỳnh

Hoàng Ngân Quỳnh

Thư ký trường