PE CO-TEACHER (Vietnamese - Chua Boc Campus)

PE CO-TEACHER (Vietnamese - Chua Boc Campus)

Nơi làm việc: Chua Boc Campus

Mức lương: Competitive

Thời gian làm việc: full time

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC/JOB RESPONSIBILITIES:    

 • Giảng dạy môn Thể dục bằng Tiếng Anh (cầu lông, bóng rổ, bóng ném, bóng đá, bơi lội, dinh dưỡng…) bao gồm cả lý thuyết và thực hành cho học sinh các lớp 6-12/ Teaching PE in English (badminton, basketball, handball, football, swimming, nutrition ...) includes theory and practice for students in grades 6-12
 • Soạn giáo án/ Prepare lesson plans
 • Nghiên cứu, đổi mới, đa dạng các phương pháp dạy học/ Researching, innovating and diversifying teaching methods
 • Chuẩn bị học liệu, dụng cụ phục vụ cho nội dung bài học/ Prepare materials and tools for lessons
 • Hoàn thành hồ sơ sổ sách cá nhân theo quy định (sổ đầu bài, sổ báo giảng, sổ điểm, sổ điểm cá nhân, sổ dự giờ, sổ chủ nhiệm)/ Complete personal records and books as prescribed (introductory book, lecture book, score book, personal score book, time book, homeroom book)
 • Viết report cho học sinh và nhập report lên hệ thống Engage/ Write reports for students and import reports on Engage system
 • Sửa report cho học sinh (2 lần/năm)/ Edit report for students (2 times/year)
 • Họp phụ huynh học sinh các lớp 6-12/ Parent conferences for grades 6-12
 • Soạn đề kiểm tra và chấm thi các lớp 6 - 12/ Prepare exam questions and markers for grades 6-12
 • Tổ chức lớp học và quản lý học sinh trên các phần mềm dạy học: Google classroom, Class Dojo, Seesaw, Hangout/ Classroom organization and student management on teaching software: Google classroom, Class Dojo, Seesaw, Hangout
 • Duy trì liên hệ với phụ huynh bằng email và các phần mềm quản lý lớp học/ Maintain parents contact by email and classroom management software
 • Đồng chủ nhiệm lớp cùng với giáo viên nước ngoài: tìm hiểu, nắm rõ học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của lớp/ Co-head of class with foreign teachers: learn and understand students in the class in all aspects to take measures to organize a close-to-target education to promote class progress
 • Trực duties/Duties
 • Cover tiết khi có giáo viên nghỉ/ Cover lessons when teachers are off
 • Hỗ trợ tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh toàn trường: Winter Concert, Tet Festival, Ring The Golden Bell, Open day/ Support to organize extracurricular activities for students throughout the school: Winter concert, Tet Festival, Ring The Golden Bell, Open day
 • Tập huấn chuyên môn và viết báo cáo, thu hoạch sau tập huấn/ Professional training and report writing, harvest post-training 
 • Tham gia các buổi họp toàn trường, họp tổ chuyên môn/ Attend school meetings, professional team meetings
 • Order thiết bị, đồ dùng học tập cho học sinh/ Order school equipment and supplies for students
 • Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất (nếu có tình hình đặc biệt) về tình hình của lớp với Ban giám hiệu/ Report regularly or irregularly (if there is a special situation) on the class situation to the School Administrator
 • Chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các đồ dùng, dụng cụ giảng dạy trong trường/ Responsible for organizing and managing teaching aids and tools in school
 • Tổ chức các hoạt động thể thao trong và ngoài trường và chịu trách nhiệm về việc quản lý học sinh trong các giải đấu thể thao trong và ngoài trường/ Organizes sports activities inside and outside the school and is responsible for the management of students in sports tournaments inside and outside the school


YÊU CẦU CÔNG VIỆC/ JOB REQUIREMENTS:
 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC/ WORK LOCATION:
Hà Nội (TH School Chùa Bộc/ TH School Hòa Lạc)

TRÌNH ĐỘ/QUALIFICATION:

 • Ít nhất có bằng cử nhân giảng dạy môn Thể dục/ At least Bachelor Degree in PE teaching
 • Tiếng Anh thành thạo để có thể giảng dạy môn Thể dục bằng Tiếng Anh/ Fluent in English for teaching PE

KINH NGHIỆM/ RELATED EXPERIENCE:

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Thể dục/ At least 3 year teaching experience in PE
 • Kinh nghiệm làm việc tại các trường song ngữ, trường quốc tế là điểm cộng/ Experience in working at the bi-lingual, international schools will be an advantage

KỸ NĂNG/ COMPETENCIES:

 • Hiểu biết vững chắc về các hoạt động trong lớp học và các phương pháp giảng dạy tốt nhất/ Solid understanding of classroom activities and teaching best practices
 • Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói xuất sắc/ Excellent written and verbal communication skills
 • Có khả năng giao tiếp và thuyết trình vượt trội/ Outstanding interpersonal and presentation abilities
 • Phải có tấm lòng nhân ái và tích cực/ Must have a compassionate and positive attitude

If you are interested in this position, please send a CV in English via email to: jobs@thschool.edu.vn

 

 

Chua Boc Campus

Chuyên viên Truyền Thông

Mức lương: Cạnh tranh
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024

Chua Boc Campus

Ca trưởng bếp

Mức lương: Cạnh tranh
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024

Chua Boc Campus

Cố Vấn Định Hướng Nghề Nghiệp

Mức lương: Cạnh tranh
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024