OUR TEACHERS

Subject matter experts committed to fostering student achievement

Đội ngũ lãnh đạo

Jane Frances Ball

Jane Frances Ball

Quản lý học thuật

Stephen West

Stephen West

Tổng Hiệu Trưởng

Giáo viên Trung học

Hồ Thị Yến Nhi

Hồ Thị Yến Nhi

Giáo viên Toán

Wian Wurz

Wian Wurz

Giáo viên Tiếng Anh

James Leyton

James Leyton

Giáo viên Kinh doanh

Lê Thị Ngọc Uyên

Lê Thị Ngọc Uyên

Giáo viên Khoa học

Lê Quỳnh Châu

Lê Quỳnh Châu

Giáo viên hỗ trợ

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên Tiếng Anh

Michael Arthur Neights

Michael Arthur Neights

Giáo viên Toán

Daragh Walshe

Daragh Walshe

Giáo viên Tiếng Anh/ A-level Kinh doanh

Richel Yamon Colinco

Richel Yamon Colinco

Giáo viên Khoa học

Đội ngũ thư kí trường

Hoàng Ngân Quỳnh

Hoàng Ngân Quỳnh

Thư ký trường