OUR TEACHERS

Subject matter experts committed to fostering student achievement

Đội ngũ lãnh đạo

Stephen West

Stephen West

Tổng hiệu trưởng - Hiệu trưởng khối Trung học Chùa Bộc

Gautier Quelin

Gautier Quelin

Hiệu phó

Phan Thị Thảo Hương

Phan Thị Thảo Hương

Hiệu trưởng Việt Nam khối Mầm non

Nguyễn Thị Thu Cúc

Nguyễn Thị Thu Cúc

Hiệu trưởng Việt Nam khối Tiểu học

Emma Louise Davies

Emma Louise Davies

Hiệu phó Tiểu học

Zoe Yvette Jeffrey

Zoe Yvette Jeffrey

Hiệu trưởng Tiểu học và Mầm non

Giáo viên Mầm non

Elena Allday

Elena Allday

Giáo viên Mầm non

Rose Nairesiae Koini

Rose Nairesiae Koini

Giáo viên Mầm non

Thái Thu Hương

Thái Thu Hương

Giáo viên Mầm non

Trần Thị Hoài Thu

Trần Thị Hoài Thu

Giáo viên Mầm non

Phùng Thị Hương Lý

Phùng Thị Hương Lý

Giáo viên Mầm non

Phạm Thanh Hà

Phạm Thanh Hà

Giáo viên Mầm non

Đặng Thùy Chi

Đặng Thùy Chi

Trợ giảng Mầm non

Trần Thị Thu Hà

Trần Thị Thu Hà

Giáo viên Mầm non

Erica Bella Cain

Erica Bella Cain

Giáo viên Mầm non

Giáo viên Tiểu học

Benedine Singh

Benedine Singh

Giáo viên Tiểu học

Daniel Burke

Daniel Burke

Giáo viên Tiểu học

Tali Ratzon

Tali Ratzon

Giáo viên Tiểu học

Washiela Coghlan

Washiela Coghlan

Giáo viên EAL

Agata Wiktoria Kantorska

Agata Wiktoria Kantorska

Giáo viên EAL

Nicholas John Chappell

Nicholas John Chappell

Giáo viên Mỹ thuật

Daniel Mark Moore

Daniel Mark Moore

Giáo viên Tiểu học

Josslin Micheal Berrett

Josslin Micheal Berrett

Giáo viên Tiểu học

Hoàng Ngọc Trang

Hoàng Ngọc Trang

Giáo viên Tiểu học

Phạm Thị Liễu

Phạm Thị Liễu

Giáo viên Tiểu học

Hà Thị Kim Liên

Hà Thị Kim Liên

Giáo viên Tiểu học

Trần Vân Anh

Trần Vân Anh

Giáo viên Tiểu học

Hoàng Việt Hà

Hoàng Việt Hà

Giáo viên Tiểu học

Vũ Mai Anh

Vũ Mai Anh

Trợ giảng Tiểu học

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thảo

Giáo viên Thể dục

Nguyễn Lan Anh

Nguyễn Lan Anh

Trợ giảng Mỹ thuật

Phạm Thu Hà

Phạm Thu Hà

Giáo viên Tiểu học

Daniel Mark Moore

Daniel Mark Moore

Giáo viên Tiểu học

Gary Weir

Gary Weir

Giáo viên Tiểu học

Rasie Thirumalai

Rasie Thirumalai

Giáo viên Tiểu học

James Alexander Viera

James Alexander Viera

Giáo viên Tiểu học

Nguyễn Thanh Hương

Nguyễn Thanh Hương

Giáo viên EAL

Hoàng Thị Trang

Hoàng Thị Trang

Giáo viên Tiểu học

Phạm Quỳnh Thu

Phạm Quỳnh Thu

Giáo viên Tiểu học

Vũ Thị Nga

Vũ Thị Nga

Trợ giảng Tiểu học

Hoàng Văn Lộc

Hoàng Văn Lộc

Giáo viên Tiểu học

Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thu Thủy

Giáo viên Tiểu học

Lisa Margaret Rose Hegarty

Lisa Margaret Rose Hegarty

Giáo viên Tiểu học

Giáo viên Trung học

Trisha Law

Trisha Law

Giáo viên Toán học

Toby McFarlane

Toby McFarlane

Giáo viên Toán học

Elbern Rojas Bersales

Elbern Rojas Bersales

Giáo viên Khoa học

John Keith Shoulders

John Keith Shoulders

Điều phối viên môn Nhân văn học & Tiếng Anh

Chrystal Dalene Sivertsen

Chrystal Dalene Sivertsen

Giáo viên Tiếng Anh

Joel William Lane

Joel William Lane

Giáo viên Âm nhạc

Stefanie Repolidon Lim

Stefanie Repolidon Lim

Giáo viên Tiếng Anh và Truyền thông Trung học

Johann Heinrich Ries

Johann Heinrich Ries

Giáo viên Khoa học

Johnny Wilson

Johnny Wilson

Giáo viên Nhân văn học

Maeve Culhane

Maeve Culhane

Giáo viên Thể dục

Abigail Kingston

Abigail Kingston

Giáo viên Tiếng Anh Trung học

Phạm Thị Thu Hương

Phạm Thị Thu Hương

Giáo viên Lịch sử Việt Nam

Trần Thị Hương Lan

Trần Thị Hương Lan

Giáo viên Văn hóa Việt Nam

Trịnh Thị Quỳnh

Trịnh Thị Quỳnh

Giáo viên Ngữ văn Trung học

Trần Minh Tâm

Trần Minh Tâm

Giáo viên Ngữ văn Việt Nam

Haris Lucob Receminto

Haris Lucob Receminto

Giáo viên Toán & Khoa học máy tính Trung học

Roxana Georgeta Nicolae

Roxana Georgeta Nicolae

Giáo viên Tiếng Anh Trung học

Lê Thị Hương

Lê Thị Hương

Giáo viên Hóa

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Thu Huyền

Trợ giảng Tiếng Anh

Dương Khánh Linh

Dương Khánh Linh

Giáo viên Toán

Nguyễn Thái Hiển

Nguyễn Thái Hiển

Giáo viên Toán

Phan Thị Anh Thư

Phan Thị Anh Thư

Giáo viên Toán

Nguyễn Quý Thịnh

Nguyễn Quý Thịnh

Giáo viên Vật lý

Nguyễn Thị Thư

Nguyễn Thị Thư

Giáo viên Kinh doanh & Nhân văn học

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Giáo viên Kinh doanh & Nhân văn học

Nguyễn Thảo Ninh

Nguyễn Thảo Ninh

Kỹ thuật viên phòng Thí nghiệm kiêm Trợ giảng Khoa học

Dewald Ludick

Dewald Ludick

Giáo viên Trung học

Mee Ra Kim

Mee Ra Kim

Giáo viên Tiếng Hàn

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

Giáo viên Toán

Nguyễn Thùy Trang

Nguyễn Thùy Trang

Giáo viên Âm nhạc

Johnny Wilson

Johnny Wilson

Giáo viên Nhân văn học Trung học

Adam Daniel Lewis

Adam Daniel Lewis

Giáo viên Kinh doanh Trung học

Đội ngũ thư kí trường

Bùi Ngọc Minh Quyên

Bùi Ngọc Minh Quyên

Thư kí khối Mầm non/Tiểu học tại TH School Chùa Bộc

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Thu Hà

Thư kí khối Trung học