Cơ hội học bổng đa dạng

Nhằm khuyến khích các tài năng trẻ, TH School trao tặng cho các học sinh xuất sắc các suất học bổng giá trị, giúp các em có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục hiện đại và tiên tiến. Không chỉ dành cho học sinh Việt Nam, các học sinh quốc tế cũng có thể nộp hồ sơ học bổng, tiêu biểu là Học bổng tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

Nhằm khuyến khích các tài năng trẻ, TH School trao tặng cho các học sinh xuất sắc các suất học bổng giá trị, giúp các em có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục hiện đại và tiên tiến. Không chỉ dành cho học sinh Việt Nam, các học sinh quốc tế cũng có thể nộp hồ sơ học bổng, tiêu biểu là Học bổng tìm hiểu văn hóa Việt Nam.