Dinh dưỡng học đường

Viện Dinh dưỡng TH kết hợp với các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới đã nghiên cứu và công bố tháp dinh dưỡng cho người Việt nói chung và dinh dưỡng học đường nói riêng. Tại TH School, học sinh được cung cấp bữa ăn với thực đơn được chuẩn hóa theo đúng tỉ lệ của tháp dinh dưỡng, thiết kế riêng cho từng độ tuổi. Bếp của nhà trường hoàn toàn sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, tươi sạch từ TH True Milk, FVF và các thương hiệu uy tín khác.

Viện Dinh dưỡng TH kết hợp với các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới đã nghiên cứu và công bố tháp dinh dưỡng cho người Việt nói chung và dinh dưỡng học đường nói riêng. Tại TH School, học sinh được cung cấp bữa ăn với thực đơn được chuẩn hóa theo đúng tỉ lệ của tháp dinh dưỡng, thiết kế riêng cho từng độ tuổi. Bếp của nhà trường hoàn toàn sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, tươi sạch từ TH True Milk, FVF và các thương hiệu uy tín khác.