Môi trường học tập đa văn hóa

Với cộng đồng học sinh đến từ 21 quốc gia, các em có cơ hội giao lưu văn hóa, trao đổi quan điểm và có môi trường để luyện tập ngôn ngữ.

Với cộng đồng học sinh đến từ 21 quốc gia, các em có cơ hội giao lưu văn hóa, trao đổi quan điểm và có môi trường để luyện tập ngôn ngữ.