Lớp 11 và 12

Học sinh lớp 11 và lớp 12 được đào tạo chương trình Cambridge A-Level Chương trình A-Level là một chương trình trước đại học được quốc tế công nhận bằng các kỳ thi vào cuối năm Lớp 11 và 12. Học sinh TH lớp 11 và 12 học ba môn A Level mà các em đã lựa chọn cùng với với môn Ngôn ngữ Anh bắt buộc, các môn tự chọn do trường thiết kế và môn Việt Nam học

Lớp 11 & 12

Học sinh TH School chuẩn bị cho kỳ thi Quốc tế A-Level ở lớp 11 và 12. Học sinh được học các môn bắt buộc bao gồm: Tiếng Anh, Việt Nam học, Thể dục, Tư vấn đại học, STEM, Mỹ thuật, Âm nhạc, cùng ba đến bốn môn học AS ở Lớp 11 để tiếp tục học lên Lớp 12.

Các môn học A-Level được giảng dạy bao gồm: Sinh học, Hóa học, Vật lý, Toán học, Du lịch và Lữ hành, Lịch sử, Truyền thông và Thiết kế, Quan điểm Toàn cầu, Tâm lý học, Xã hội học và Kinh doanh.

 

LIÊN KẾT ĐẾN TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Lớp 11   |   Lớp 12