Lớp 9 và 10

Học sinh được học một chương trình sâu rộng và nối tiếp với mô hình 80/20 cho khóa học IGCSE ở các môn tiếng Anh, Toán, Khoa học và Quan điểm Toàn cầu cùng với các môn học do trường thiết kế về Nghệ thuật, Âm nhạc, Giáo dục Thể chất và Phim ảnh. Tất cả đều được giảng dạy bằng tiếng Anh bởi các giáo viên quốc tế. 20% còn lại của chương trình tập trung vào các môn Việt Nam học bằng ngôn ngữ và văn hóa ở cấp độ tiếp thu và ngôn ngữ mẹ đẻ.

Lớp 9 & 10

Học sinh Lớp 9 và Lớp 10 học chương trình Trung học Phổ Thông Anh quốc (Cambridge IGCSE)  kèm theo chương trình giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Để thực hiện triết lý giáo dục toàn diện của mình, TH School cung cấp khóa học IGCSE trong các môn học chính bao gồm toán học, khoa học, Kinh doanh, tiếng Anh và các môn học phát triển kỹ năng như nghệ thuật, âm nhạc, STEM và Giáo dục Thể chất. Các môn học giảng dạy bằng tiếng Việt dành cho học sinh Việt Nam tập trung vào môn văn học Việt Nam, lịch sử Việt Nam,  địa lý Việt Nam, giáo dục công dân. Học sinh nước ngoài học môn việt Nam học trong môn Tiếng Việt và môn Văn hóa Việt Nam.

LIÊN KẾT ĐẾN TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Lớp 9   |   Lớp 10